Öàð Ñèìåîíîâàòà ãðàäèíà (èëè Ãðàäñêàòà ãðàäèíà) â Ïëîâäèâ

Случвало ли Ви се е по определен въпрос да искате да убедите детето си да приеме Вашето мнение, но аргументите Ви да остават неразбрани?
Добре дошли в клуба :).
И други родители много пъти имат Вашия проблем.
Само, че това не Ви успокоява, нали?
Напълно Ви разбирам.
Когато срещнем трудност, търсим решение и ни най-малко не ни успокоява фактът, че и други се сблъскват със същото нещо.

Готови рецепти няма.
Всяко дете е уникално, всяко семейство – също. Родителят е този, който ще вземе най-правилното решение във всеки отделен случай.
Но колкото повече различни подходи в комуникацията познаваме, толкова по-добре ще се справим с всяка ситуация.

Един доста резултатен метод е „Доказателството на третата страна”.
Това означава в подкрепа на Вашите думи или препоръки към детето да използвате думите на негов любим герой или кумир (певец, спортист, артист, автор и т.н.) или близък човек, от когото детето се възхищава.

Най-добре е да се запознаете по-отблизо с личностите, които детето харесва и с изказванията им по различни поводи, за да може да подкрепяте своите напътствия с някои техни думи.

Ако е близък човек, седнете и поговорете с него какво той може да препоръча „мимоходом” на детето.
За Вас остава само от време на време невинно да споменете: „Да, и ……. казва, че е по-добре да …….” или „Аз съм съгласен/а  с ……., че е добре да …….. Ти как мислиш?”

Ползвайте „доказателството на третата страна” и ще си спестите един куп излишни обяснения!

До скоро.

С обич: Тони Грибачева                       antoaneta.gribacheva@gmail.com                               

П.П. Този подход действа добре и в отношенията с други хора, не само с децата :).