По предложение на наши читатели започваме рубриката „КАЗУСИ“.

Тук ще разказваме за реални ситуации, с които са се сблъскали деца и родители в училищния живот.

Интересни примери може да намерите също така в безплатната книга „Седем стъпки за седем дни“.

Пишете ни Вие с какви ситуации се сблъсквате?

Казус:

М.К. е в 5-ти клас. Тя е старателно дете и усърдно се подготвя за предстоящата класна работа по математика. Един ден преди датата М. се прибира притеснена и започва да се оплаква как няма да се справи. След разговора майка й и баща й разбират, че страховете на детето са породени от постоянните натяквания на учителката към целия клас от вида: „Вие така ако продъжавате, нищо няма да направите на класната. Не съм сигурна дали изобщо нещо ще можете да напишете както трябва. За никъде не сте.“ и т.н.

Уважаеми родители, Вие имали ли сте подобен случай? Какво според Вас бихме могли да посъветваме родителите на М.? Как да помогнат на дъщеричката си?

 

Казус:

С. е втори клас и на психологическа основа се получава сблъсък с друго дете от класа. Л. е от семейство с много големи финансови възможности и е свикнал да се разпорежда с всички. С. не желае да изпълнява прищевките на другарчето си, което се опитва да командва всички в клас. В следствие на това в един момент С. се оказва в изолация, защото Л. започва да настройва останалите деца от класа срещу него, понякога със заплахи, понякога чрез подкупване с различни подаръци. Учителката не успява да се справи със ситуацията поради общественото положение на семейството на Л..

Как да постъпят родителите на С.: от една страна винаги са го учили да пази свободата си, от друга се притесняват, че детето им се оказва в изолация?

ot-kakvo-zavisi-uspehyt - Copy